uvodni strana  

Podnikatelské subjekty

  • vedení (podvojného) účetnictví
  • vedení daňové evidence (dříve jednoduchého účetnictví)
  • zpracování mezd pro malé organizace (do 25 zaměstnanců)

Neziskové organizace

  • Pro organizace, které nebyly zřízeny za účelem podnikání (občanská sdružení, zvláště pak sportovní kluby) zpracujeme účetnictví v režimu daňové evidence (dříve jednoduché účetnictví) a účetnictví (dříve podvojné účetnictví).
  • Převod neziskové organizace z daňové evidence na účetnictví dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb.

Zpracování mezd

  • Vedení mzdové agendy, včetně zpracování výkazů pro OSSZ a zdravotní pojišťovny
  • Přihlášky, odhlášky zaměstnanců, zastupování na kontrolách.

Samozřejmostí je zpracování účetních uzávěrek, vedení evidence majetku, závazků pohledávek. Příprava podkladů a vyhotovení daňových přiznání (DPH, daně z příjmů, silniční daně).

Zajistíme pro Vás zpracování účetnictví v souladu s platnými právními předpisy.

 
sluzby
cenik
kontakt